Training nodig? Bestel voor het gaat dooien een MaxCredible training met 50% korting.

Training nodig? Bestel voor het gaat dooien een MaxCredible training met 50% korting.

Verkort de order to cash cyclus en verlaag kosten tegelijkertijd


MaxCredible Customer Credit Management Software helpt u de order to cash cyclus te verkorten en tegelijkertijd de kosten hiervan te verlagen.

Voorkom uitglijders met de MaxCredible (opfris) training met 50% korting. Bestel voor 6 maart. Ook voor nieuwe klanten nu 50% korting op alle trainingen.

Voorkom uitglijders met de MaxCredible (opfris)training met 50% korting.
Kent u alle functionaliteiten van MaxCredible?

Gebruikt u bijvoorbeeld de dynamische rapportages om inzicht te krijgen in de structurele oorzaken van late betaling? Maakt u gebruik van  "taken" om acties te agenderen? 

Maakt u al gebruik van samengevoegde klantkaarten voor debiteuren met meerdere klantnummers? Daarmee kunt u meerdere keren bellen met dezelfde crediteurenadministratie voorkomen en alle uitstaande vorderingen in een keer bespreken.

Bestel voor 6 maart een training en profiteer van 50% korting..

Looptijd tot 06-03-2018

Wat zijn uw voordelen met Maxcredible Customer Credit Management?

 • Factoring can be implemented simply and professionally with MaxCredible Customer Credit Management Software supplemented with MaxCredible Collections software.
 • MaxCredible voorziet u van de nieuwe updates op kwartaalbasis. Deze zijn gratis.
 • De MaxCredible applicatie is makkelijk te ingerere met al bestaande Salesforceprocessen binnen uw organisatie.
 • De MaxCredible applicatie levert eenvoudige ontsluiting van alle betrokken afdelingen
 • De MaxCredible applicatie biedt u allesomvattend credit risk management.

Bespaar door meldingen voor vervaldatum

Met de MaxCredible applicatie bespaart u geld door gebruik te maken van servicemeldingen voor de vervaldatum. Dit helpt met het detecteren en oplossen van factuurblokkerende issues voor de vervaldatum en helpt u op tijd uw geld te krijgen.

AppExchange

Voorwaarden

 • Training nodig? Bestel voor het gaat dooien een MaxCredible training met 50% korting.  (hierna: de actie) wordt uitgeschreven door: MaxCredible B.V. kantoorhoudende aan de Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW te Amsterdam (hierna: MaxCredible).
 • Bij bestelling van een Maxcredible training voor 6 maart ontvangt u 50% korting op de standaardprijs.
 • De actie loopt  tot  6 maart 2018.
 • De actie is geldig voor nieuwe en bestaande klanten van MaxCredible.
 • Een klant kan 1 keer deelnemen aan de actie.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Deze actie is geldig alleen in Nederland.
 • Aanbod is inclusief reiskosten.
 • Aanbod van de training beperkt zich tot training op locatie in Nederland. Deelnemer zorgt voor locatie , materiaal , apparatuur , etc .
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • MaxCredible is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de actie vroegtijdig te beeindigen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, zonder in verband daarmee gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
 • Indien er een substantiele vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

Een paar van onze klanten

Getuigenissen

Fostered by