Wel of niet bijgelovig: Maxcredible geeft vrijdag de 13e elke 2e licentie gratis.

Wel of niet bijgelovig: Maxcredible geeft vrijdag de 13e elke 2e licentie gratis.

Automatiseer het proces zonder hoge investeringen


MaxCredible automatiseert het gehele credit management proces zonder hoge investeringen of onderhoudskosten

Bijgelovig: Neem vandaag vrij en bestel uw Maxcredible licenties maandag.

Of je nu wel of niet bijgelovig bent je kunt Maxcredible licenties op vrijdag de 13e of elke andere dag van de maand bestellen.
Alleen op vrijdag de 13e geldt dat elke 2e licentie van dezelfde prijs gratis is.

Looptijd tot 13-07-2018

Wat zijn uw voordelen met Maxcredible Customer Credit Management?

 • Factoring can be implemented simply and professionally with MaxCredible Customer Credit Management Software supplemented with MaxCredible Collections software.
 • MaxCredible voorziet u van de nieuwe updates op kwartaalbasis. Deze zijn gratis.
 • De MaxCredible applicatie is makkelijk te ingerere met al bestaande Salesforceprocessen binnen uw organisatie.
 • De MaxCredible applicatie levert eenvoudige ontsluiting van alle betrokken afdelingen
 • De MaxCredible applicatie biedt u allesomvattend credit risk management.

Neem alle betrokkenen op in het CM proces en voorkom factuurklachten.

Neem alle betrokkenen op in het CM proces en voorkom klachten/issues die betalingen vertragen. Dus iedereen die kan bijdragen aan het voorkomen van issues en daarmee aan tevreden klanten: Credit Management, verkoop, productie, distributie, management .

AppExchange

Voorwaarden

Actievoorwaarden actie: 'Wel of niet bijgelovig: Maxcredible geeft vrijdag de 13e elke 2e licentie gratis.',

 • Wel of niet bijgelovig: Maxcredible geeft vrijdag de 13e elke 2e licentie gratis(hierna: de actie) wordt uitgeschreven door: MaxCredible B.V. kantoorhoudende aan de Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW te Amsterdam (hierna: MaxCredible).
 • Bij aankoop van een MaxCredible licentie op 13 juli 2018, voor een periode van 3 jaar heeft de klant recht op een gratis tweede licentie van dezelfde verkoopprijs.
 • De actie loopt  op 13 juli 2018
 • De actie is geldig voor alle klanten van MaxCredible.
 • Een klant kan 1 keer deelnemen aan de actie.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Deze actie is geldig alleen in Nederland.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • MaxCredible is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de actie vroegtijdig te beeindigen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, zonder in verband daarmee gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
 • Indien er een substantiele vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

Een paar van onze klanten

Getuigenissen

Fostered by