MaxCredible laat zijn veren zien: Hoofdsponsor Credit Expo. Daarom in juni vast een setup kado.

MaxCredible laat zijn veren zien: Hoofdsponsor Credit Expo. Daarom in juni vast een setup kado.

Automatiseer het proces zonder hoge investeringen


MaxCredible automatiseert het gehele credit management proces zonder hoge investeringen of onderhoudskosten

MaxCredible onderscheidt zich van andere aanbieders en laat zijn veren zien. In juni bij aankoop van MaxCredible licentie(s) een standaard inrichting voor 1 administratie gratis omdat we trots zijn op wat we bieden.

MaxCredible onderscheidt zich van andere aanbieders en laat zijn veren zien. In juni bij aankoop van MaxCredible licentie(s) een standaard inrichting voor 1 administratie gratis omdat we trots zijn op wat we bieden.

Met de innovatieve instalatie wizard kunt u zelf  snel en eenvoudig de inrichting op basis van uw creditmanagementbeleid invoeren en onderhouden. 

Start nu met MaxCredible, geef ons uw Credit Managementbeleid, en wij richten het systeem gratis voor u in. Een standaard inrichting voor 1 administratie twv 1600 euro  voor iedereen die in juni 2018 koopt.

 

Looptijd tot 30-06-2018

Wat zijn uw voordelen met Maxcredible Customer Credit Management?

 • Factoring can be implemented simply and professionally with MaxCredible Customer Credit Management Software supplemented with MaxCredible Collections software.
 • MaxCredible voorziet u van de nieuwe updates op kwartaalbasis. Deze zijn gratis.
 • De MaxCredible applicatie is makkelijk te ingerere met al bestaande Salesforceprocessen binnen uw organisatie.
 • De MaxCredible applicatie levert eenvoudige ontsluiting van alle betrokken afdelingen
 • De MaxCredible applicatie biedt u allesomvattend credit risk management.

Neem alle betrokkenen op in het CM proces en voorkom factuurklachten.

Neem alle betrokkenen op in het CM proces en voorkom klachten/issues die betalingen vertragen. Dus iedereen die kan bijdragen aan het voorkomen van issues en daarmee aan tevreden klanten: Credit Management, verkoop, productie, distributie, management .

AppExchange

Voorwaarden

 

Actievoorwaarden actie: 'MaxCredible laat zijn veren zien: Hoofdsponsor  Credit Expo. Daarom in juni vast een setup kado.'

 • 'MaxCredible laat zijn veren zien: Hoofdsponsor  Credit Expo. Daarom in juni vast een setup kado.'(hierna: de actie) wordt uitgeschreven door: MaxCredible B.V. kantoorhoudende aan de Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW te Amsterdam (hierna: MaxCredible).
 • Bij aankoop van een MaxCredible profesional licentie voor een nieuwe administratie heeft de klant recht op een implementatie met een waarde van 1600,00 euro mits uitgevoerd binnen 3 maanden na startdatum facturatie en voor 1 oktober 2018.
 • De actie loopt  gedurende de maand juni 2018.
 • De actie is geldig voor nieuwe en bestaande klanten van MaxCredible.
 • Een klant kan 1 keer deelnemen aan de actie.
 • De actie gaat in op het moment dat de eerste maand betaling van het abonnement ontvangen is.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Deze actie is geldig alleen in Nederland
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • MaxCredible is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de actie vroegtijdig te beëindigen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, zonder in verband daarmee gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
 • Indien er een substantiële vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

Een paar van onze klanten

Getuigenissen

Fostered by