Maak van uw prettige klant een prettige betaler! Start met Maxcredible en krijg 50% licentiekorting.

Maak van uw prettige klant een prettige betaler! Start met Maxcredible en krijg 50% licentiekorting.

Verkort de order to cash cyclus en verlaag kosten tegelijkertijd


MaxCredible Customer Credit Management Software helpt u de order to cash cyclus te verkorten en tegelijkertijd de kosten hiervan te verlagen.

Maak van uw prettige klant een prettige betaler! Start met Maxcredible en krijg 50% licentiekorting.

U doet prettige zaken met uw klanten maar het duurt lang voordat u betaald wordt? Gebruik MaxCredible om uw order to cash proces met 50% te verkorten tegen 50% van de kosten!

Bij aanschaf MaxCredible nu 50% korting op licenties op het eerste contract.

De MaxCredible applicatie levert meer omzet, lagere opvolgingskosten, hogere klant en medewerker tevredenheid en lagere milieu belasting.

 Bestel en profiteer direct van het voordeel!

Looptijd tot 24-08-2017

Wat zijn uw voordelen met Maxcredible Customer Credit Management?

 • Factoring can be implemented simply and professionally with MaxCredible Customer Credit Management Software supplemented with MaxCredible Collections software.
 • MaxCredible voorziet u van de nieuwe updates op kwartaalbasis. Deze zijn gratis.
 • De MaxCredible applicatie is makkelijk te ingerere met al bestaande Salesforceprocessen binnen uw organisatie.
 • De MaxCredible applicatie levert eenvoudige ontsluiting van alle betrokken afdelingen
 • De MaxCredible applicatie biedt u allesomvattend credit risk management.

Automatiseer het proces zonder hoge investeringen

MaxCredible automatiseert het gehele credit management proces zonder hoge investeringen of onderhoudskosten

AppExchange

Voorwaarden

Actievoorwaarden actie: "Maak van uw prettige klant een prettige betaler! Start met Maxcredible en krijg 50% licentiekorting. "

 • De actie "Maak van uw prettige klant een prettige betaler!
  En krijg nu 50% korting op licenties initieel contract." (hierna: de actie) wordt uitgeschreven door: MaxCredible B.V. kantoorhoudende aan de Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW te Amsterdam (hierna: MaxCredible).
 • Bij aankoop van nieuwe MaxCredible licenties voor 24-8- 2017 heeft de klant recht op 50% korting op de licenties mits het een standaard 3 jaar contract betreft met startdatumfacturatie voor december 2017.
 • De actie loopt  tot 31-8-2017.
 • De actie is geldig voor nieuwe  klanten van MaxCredible.
 • Een klant kan 1 keer deelnemen aan de actie.
 • De actie gaat in op het moment dat de eerste maand betaling van het abonnement ontvangen is.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Deze actie is geldig alleen in Nederland.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • MaxCredible is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de actie vroegtijdig te beëindigen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, zonder in verband daarmee gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
 • Indien er een substantiële vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

Een paar van onze klanten

Getuigenissen

Fostered by