Heerlijk avondje is gekomen. Sint pakt uit met een jaar gratis 2e licentie. Beslis voor de kerst.

Heerlijk avondje is gekomen. Sint pakt uit met een jaar gratis 2e licentie. Beslis voor de kerst.

Neem alle betrokkenen op in het CM proces en voorkom factuurklachten.


Neem alle betrokkenen op in het CM proces en voorkom klachten/issues die betalingen vertragen. Dus iedereen die kan bijdragen aan het voorkomen van issues en daarmee aan tevreden klanten: Credit Management, verkoop, productie, distributie, management .

Heerlijk avondje is gekomen. Sint pakt uit met een jaar gratis 2e licentie bij aanschaf van MaxCredible licentie. Beslis voor de kerst en start uiterlijk 1-2-2018.

Heerlijk avondje is gekomen. 
Sint pakt uit met een jaar gratis 2e licentie bij aanschaf van MaxCredible licentie.
Beslis voor de kerst en start uiterlijk 1-2-2018.

Bespaar zo 2388 euro op de 2e professional licentie of zelfs 4188 euro op een 2e enterpriselicentie.

Met de professional licentie hebben uw debiteurenpieten toegang tot 1 en met de enterprise licentie tot al uw MaxCredible administraties. Het aanbod geldt ook voor modular licenties: geef sales en andere afdelingen nu voordelig toegang tot het issuemanagement.

Looptijd tot 25-12-2017

Wat zijn uw voordelen met Maxcredible Customer Credit Management?

 • Factoring can be implemented simply and professionally with MaxCredible Customer Credit Management Software supplemented with MaxCredible Collections software.
 • MaxCredible voorziet u van de nieuwe updates op kwartaalbasis. Deze zijn gratis.
 • De MaxCredible applicatie is makkelijk te ingerere met al bestaande Salesforceprocessen binnen uw organisatie.
 • De MaxCredible applicatie levert eenvoudige ontsluiting van alle betrokken afdelingen
 • De MaxCredible applicatie biedt u allesomvattend credit risk management.

Verkort de order to cash cyclus en verlaag kosten tegelijkertijd

MaxCredible Customer Credit Management Software helpt u de order to cash cyclus te verkorten en tegelijkertijd de kosten hiervan te verlagen.

AppExchange

Voorwaarden

.

Actievoorwaarden actie: 'Heerlijk avondje is gekomen. Sint pakt uit met een jaar gratis 2e licentie. Beslis voor de kerst.',

 • "Heerlijk avondje is gekomen. Sint pakt uit met een jaar gratis 2e licentie. Beslis voor de kerst." (hierna: de actie) wordt uitgeschreven door: MaxCredible B.V. kantoorhoudende aan de Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW te Amsterdam (hierna: MaxCredible).
 • Bij aankoop van een nieuwe MaxCredible licentie voor 25 december 2017, voor een periode van 3 jaar, heeft de klant recht op een jaar een 2e licentie gratis.
 • De actie loopt  tot 25 december 2017.
 • De actie is geldig voor nieuwe en bestaande klanten van MaxCredible.
 • Een klant kan 1 keer deelnemen aan de actie.
 • De actie gaat in op het moment dat de eerste maand betaling van het abonnement ontvangen is.
 • Startdatum facturatie is uiterlijk 1-2-2018.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Deze actie is geldig alleen in Nederland.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • MaxCredible is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de actie vroegtijdig te beeindigen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, zonder in verband daarmee gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
 • Indien er een substantiele vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

Een paar van onze klanten

Getuigenissen

Fostered by