Heeft u al Kerst korting gevraagd? Nu een jaar 25% op MaxCredible licenties.

Heeft u al Kerst korting gevraagd? Nu een jaar 25% op MaxCredible licenties.

Automatiseer het proces zonder hoge investeringen


MaxCredible automatiseert het gehele credit management proces zonder hoge investeringen of onderhoudskosten

Heeft u al Kerst korting gevraagd? Nu een jaar 25% op MaxCredible licenties.

Heeft u al Kerst korting gevraagd? Nu een jaar 25% op MaxCredible licenties.

Waarom maar 1 jaar? Omdat u door goed gebruik te maken van MaxCredible de kosten dubbel en dwars terug verdient: 

 • Alle betrokkenen worden betrokken in het proces om 50% sneller incasseren tegen 50% lagere kosten te realiseren.
 • De innovatieve MaxCredible software levert alle management disciplines de middelen om de order to cash cyclus significant te versnellen tegen aanzienlijk lagere operationele kosten.
 • MaxCredible stelt u instaat een groot deel van het Credit Management proces te automatiseren zonder grote investeringen of onderhoudskosten. U betaalt alleen een licentie fee per gebruiker. 
 • MaxCredible ondersteund u bij het optimaliseren van uw cashflow terwijl ook de klanttevredenheid en de medewerkertevredenheid worden verhoogd.

Looptijd tot 31-12-2017

Wat zijn uw voordelen met Maxcredible Customer Credit Management?

 • Factoring can be implemented simply and professionally with MaxCredible Customer Credit Management Software supplemented with MaxCredible Collections software.
 • MaxCredible voorziet u van de nieuwe updates op kwartaalbasis. Deze zijn gratis.
 • De MaxCredible applicatie is makkelijk te ingerere met al bestaande Salesforceprocessen binnen uw organisatie.
 • De MaxCredible applicatie levert eenvoudige ontsluiting van alle betrokken afdelingen
 • De MaxCredible applicatie biedt u allesomvattend credit risk management.

Verkort de order to cash cyclus en verlaag kosten tegelijkertijd

MaxCredible Customer Credit Management Software helpt u de order to cash cyclus te verkorten en tegelijkertijd de kosten hiervan te verlagen.

AppExchange

Voorwaarden

Actievoorwaarden actie: 'Heeft u al Kerst korting gevraagd? Nu 25% op MaxCredible licenties.',

 • "Heeft u al Kerst korting gevraagd? Nu 25% op MaxCredible licenties." (hierna: de actie) wordt uitgeschreven door: MaxCredible B.V. kantoorhoudende aan de Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW te Amsterdam (hierna: MaxCredible).
 • Bij aankoop van een nieuwe MaxCredible licenties voor 1-1-2018, voor een periode van 3 jaar, heeft de klant recht op een jaar 25% korting op de licenties.
 • De actie loopt  tot 1-1-2018.
 • De actie is geldig voor nieuwe klanten van MaxCredible.
 • Een klant kan 1 keer deelnemen aan de actie.
 • Startdatum facturatie is uiterlijk 1-2-2018.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Deze actie is geldig alleen in Nederland.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • MaxCredible is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de actie vroegtijdig te beeindigen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, zonder in verband daarmee gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
 • Indien er een substantiele vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

Een paar van onze klanten

Getuigenissen

Fostered by