HERINNERING: Maxcredible integreert met Salesforce CRM. Nu gratis implementatie en training bij aankoop van abonnementen MaxCredible

HERINNERING: Maxcredible integreert met Salesforce CRM. Nu gratis implementatie en training bij aankoop van abonnementen MaxCredible

Bespaar door meldingen voor vervaldatum


Met de MaxCredible applicatie bespaart u geld door gebruik te maken van servicemeldingen voor de vervaldatum. Dit helpt met het detecteren en oplossen van factuurblokkerende issues voor de vervaldatum en helpt u op tijd uw geld te krijgen.

Betalingsherinneringen zijn contactmomenten met uw klant en vormen een integraal onderdeel van CRM. Maxcredible is daarom ook als App leverbaar op de AppExchange van Salesforce. Probeer de MaxCredible App nu Gratis.

In het verleden heeft u contact met Maxcredible gehad maar niet gekozen voor aanschaf van de software?

Inmiddels is Maxcredible ook beschikbaar op de Salesforce App Exchange.

Een goed moment voor u om Maxcredible te testen en voor ons om u een aanbieding te doen middels deze herinnering.: Gratis implementatie en training ter waarde van Euro 2.500.00 bij aankoop van abonnementen MaxCredible

Probeer nu gratis de Maxcredible App op Salesforce.

 

 

Looptijd tot 01-09-2017

Wat zijn uw voordelen met Maxcredible Customer Credit Management?

 • Factoring can be implemented simply and professionally with MaxCredible Customer Credit Management Software supplemented with MaxCredible Collections software.
 • MaxCredible voorziet u van de nieuwe updates op kwartaalbasis. Deze zijn gratis.
 • De MaxCredible applicatie is makkelijk te ingerere met al bestaande Salesforceprocessen binnen uw organisatie.
 • De MaxCredible applicatie levert eenvoudige ontsluiting van alle betrokken afdelingen
 • De MaxCredible applicatie biedt u allesomvattend credit risk management.

Automatiseer het proces zonder hoge investeringen

MaxCredible automatiseert het gehele credit management proces zonder hoge investeringen of onderhoudskosten

AppExchange

Voorwaarden

Actievoorwaarden actie: 'HERINNERING. Maxcredible integreert met Salesforce CRM. Nu gratis implementatie en training bij aankoop van abonnementen MaxCredible'

 • Gratis implementatie en training ter waarde van Euro 2.500.00 bij aankoop van abonnementen MaxCredible na publicatie tot 1 september 2017 (hierna: de actie) wordt uitgeschreven door: MaxCredible B.V. kantoorhoudende aan de Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW te Amsterdam (hierna: MaxCredible).
 • Bij aankoop van nieuwe MaxCredible licenties voor 1 september 2017 heeft de klant recht op training en implementatie met een waarde van 2500,00 euro mits uitgevoerd binnen 3 maanden na startdatum facturatie en voor 1 december 2017.
 • De actie loopt  tot 1 september 2017.
 • De actie is geldig voor nieuwe en bestaande klanten van MaxCredible.
 • Een klant kan 1 keer deelnemen aan de actie.
 • De actie gaat in op het moment dat de eerste maand betaling van het abonnement ontvangen is.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Deze actie is geldig alleen in Nederland.
 • Aanbod is inclusief reiskosten.
 • Aanbod van de training beperkt zich tot training op locatie. Deelnemer zorgt voor locatie , materiaal , apparatuur , etc .
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • MaxCredible is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de actie vroegtijdig te beëindigen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, zonder in verband daarmee gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
 • Indien er een substantiële vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

 

Een paar van onze klanten

Getuigenissen

Fostered by