Kerstaanbieding: Samen gratis de inrichting doen.


Kerstaanbieding: Samen gratis de inrichting doen.

Samen gratis de inrichting doen bij aankoop van een professional licentie.

Wij helpen u om het systeem conform uw credit management strategie in 2 dagen in te richten. 

De inrichting bestaat uit het vertalen van het creditmanagementbeleid naar de dagelijkse operationele uitvoering ervan. 

 • Hoe worden klanten benaderd, 
 • hoe worden klachten die betaling in de weg staan opgelost, 
 • welke afdelingen worden betrokken bij de uitvoering van het Creditmanagement, 
 • welke afdelingen en processen veroorzaken disputen, 
 • welke rapportages heeft u nodig. 

Met behulp van de inrichtings wizard en de rapportages kunt u het systeem vervolgens zelf finetunen en aanpassen aan veranderende omstandigheden. 


Algemene Voorwaarden

Actievoorwaarden actie: 'Kerstaanbieding: Samen gratis de inrichting doen.'

 • 'Kerstaanbieding: Samen gratis de inrichting doen.' (hierna: de actie) wordt uitgeschreven door: MaxCredible B.V. kantoorhoudende aan de Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW te Amsterdam (hierna: MaxCredible).
 • Bij aankoop van nieuwe MaxCredible professional of enterprise licenties met een standaard 3 jaar contract voor 1-februari 2018, heeft de klant recht op een implementatie met een waarde van 1600,00 euro mits uitgevoerd binnen 3 maanden na startdatum facturatie en voor 1 mei 2018.
 • De actie loopt  tot  1 februari 2018.
 • De actie is geldig voor nieuwe en bestaande klanten van MaxCredible.
 • Een klant kan 1 keer deelnemen aan de actie.
 • De actie gaat in op het moment dat de eerste maand betaling van het abonnement ontvangen is.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Deze actie is geldig alleen in Nederland.
 • Aanbod is inclusief reiskosten.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • MaxCredible is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de actie vroegtijdig te beëindigen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, zonder in verband daarmee gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
 • Indien er een substantiële vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

MaxCredible biedt u een gelukkig nieuwjaar met snel betalende klanten


Met de inrichtings wizard richt u het systeem in zodat het naadloos aansluit op uw bedrijfsproces en uw credit management strategie. In de loop van de tijd, als u uw klanten opvoedt tot betere betalers past u de inrichting steeds aan op het veranderende betaalgedrag van uw klanten.

MaxCredible helpt u om sneller te incasseren tegen lagere kosten door automatisering van standaard taken, inzicht in het betaalgedrag en procesverbeteringen die u zelf doorvoert. 

 

MaxCredible biedt u een gelukkig nieuwjaar met snel betalende klanten
Fostered by
Maxcredible Customer Credit Management