Met MaxCredible zonder zorgen op vakantie. Nu 50% korting op een modular rapportage licentie


Met MaxCredible zonder zorgen op vakantie. Nu 50% korting op een modular rapportage licentie

Met MaxCredible kun je overal naar toe zonder het overzicht te verliezen. De online oplossing van MaxCredible geeft maximale flexibiliteit en je kunt vanaf het strand zien dat je Credit Management afdeling alles onder controle heeft.


Algemene Voorwaarden

Actievoorwaarden actie: Met MaxCredible zonder zorgen op vakantie. Nu 50% korting op een modular rapportage licentie',

 • Met MaxCredible zonder zorgen op vakantie. Nu 50% korting op een modular rapportage licentie(hierna: de actie) wordt uitgeschreven door: MaxCredible B.V. kantoorhoudende aan de Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW te Amsterdam (hierna: MaxCredible).
 • Bij aankoop van een nieuwe MaxCredible modular licentie voor 31 augustus 2018, voor een periode van 3 jaar heeft de klant recht op 50% korting.
 • De actie loopt  tot 31 augustus 2018
 • De actie is geldig voor alle klanten van MaxCredible.
 • Een klant kan 1 keer deelnemen aan de actie.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Deze actie is geldig alleen in Nederland.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • MaxCredible is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de actie vroegtijdig te beeindigen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, zonder in verband daarmee gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
 • Indien er een substantiele vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

Steek er boven uit met een VVCM opleiding. Nu 50% korting bij aankoop van een MaxCredible licentie.


Wat kan het VVCM Credit Management Opleidingspakket voor u betekenen?


Wilt u een stap vooruit in uw loopbaan? De VVCM biedt drie gerenommeerde en hoog gewaardeerde opleidingen op het gebied van credit management:

Certified Credit Practitioner® (mbo+)
Certified Credit Controller® (ho)
Certified Credit Manager® (hbo+)


De opleidingen leiden u door het vakgebied heen, zowel op operationeel, tactisch als op strategisch niveau. Alle drie zijn door het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) erkend.

Voor nadere info ga naar opleidingen.vvcm.nl

Steek er boven uit met een VVCM opleiding. Nu 50% korting bij aankoop van een MaxCredible licentie.
Fostered by
Maxcredible Customer Credit Management