Debiteuren opschonen. Nu professional licentie halve prijs.


Debiteuren opschonen. Nu professional licentie halve prijs.

Met MaxCredible Credit Management Software houdt u uw debiteuren schoon. Door automatisering van de standaard taken krijgt u tijd voor de uitzonderingen. Het issue management helpt dan de  issues die betaling vertragen nog voor vervaldatum op te lossen.

Om de debiteuren schoon te houden helpen de rapportages over de veel voorkomende issues die betalingen vertragen. U krijgt inzicht in de issues die uw cashflow negatief beinvloeden en welke processen die issues veroorzaken. Dit geeft u de mogelijkheid om keuzes te maken welke processen u tegen welke kosten wilt verbeteren om de cashflow te optimaliseren, zodat u niet blijft dweilen met de kraan open.

Nu 50% korting op een professional licentie om snel te starten met de schoonmaak.


Algemene Voorwaarden

Actievoorwaarden actie: 'Debiteuren opschonen.  Nu professional licentie halve prijs',

 • Debiteuren opschonen.  Nu professional licentie halve prijs(hierna: de actie) wordt uitgeschreven door: MaxCredible B.V. kantoorhoudende aan de Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW te Amsterdam (hierna: MaxCredible).
 • Bij aankoop van een nieuwe MaxCredible professional licentie voor 1 juni 2018, voor een periode van 3 jaar heeft de klant recht op 50% korting.
 • De actie loopt  tot 1 juni 2018
 • De actie is geldig voor alle klanten van MaxCredible.
 • Een klant kan 1 keer deelnemen aan de actie.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Deze actie is geldig alleen in Nederland.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • MaxCredible is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de actie vroegtijdig te beeindigen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, zonder in verband daarmee gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
 • Indien er een substantiele vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

Debiteuren opschonen. Nu professional licentie halve prijs.


Modular Licenties 

Om er als Credit Manager niet alleen voor te staan helpt MaxCredible u om de mensen die operationele issues kunnen oplossen en voorkomen bij het proces te betrekken.

Gefocuste oplossing voor de gespecialiseerde gebruiker. met toegang tot een van de volgende modules: 

1. Monitor: reporting + dashboards 
2. Search + messages (to do list: calls/letters/emails) 
3. Search + issue management

Alleen in combinatie met professional of enterprise licentie(s)

 

Debiteuren opschonen. Nu professional licentie halve prijs.
Fostered by
Maxcredible Customer Credit Management