Altijd goud met gratis MaxCredible training bij aanschaf modular licentie(s).


Altijd goud met gratis MaxCredible training bij aanschaf modular licentie(s).

Betrek het salesteam en andere betrokkenen bij het oplossen van factuurklachten en disputen middels eigen toegang tot het systeem. Nu gratis training bij uitbreiding met modular licentie(s). 


Algemene Voorwaarden

 • Altijd goud met gratis MaxCredible training bij aanschaf modular licentie(s). (hierna: de actie) wordt uitgeschreven door: MaxCredible B.V. kantoorhoudende aan de Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW te Amsterdam (hierna: MaxCredible).
 • Bij aankoop van nieuwe modular MaxCredible licenties voor 1 april 2018 heeft de klant recht op aangeboden training voor 1 juni 2018.
 • De actie loopt  tot 1 april 2018.
 • De actie is geldig voor nieuwe en bestaande klanten van MaxCredible.
 • Een klant kan 1 keer deelnemen aan de actie.
 • De actie gaat in op het moment dat de eerste maand betaling van het abonnement ontvangen is.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Deze actie is geldig alleen in Nederland.
 • Aanbod is inclusief reiskosten.
 • Aanbod van de training beperkt zich tot training op locatie in Nederland. Deelnemer zorgt voor locatie , materiaal , apparatuur , etc .
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • MaxCredible is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de actie vroegtijdig te beeindigen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, zonder in verband daarmee gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
 • Indien er een substantiele vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

Altijd goud met gratis MaxCredible training bij aanschaf modular licentie(s).


Ga voor de winst. Met MaxCredible win je altijd in de A finale. 

Door iedereen die disputen en factuurklachten op kan lossen toegang tot het issuemanagement te geven is de race al half gewonnen. Met de MaxCredible training voor modular gebruikers staat iedereen scherp aan de start en is succes verzekerd.

Koop nu modular licenties en krijg de training gratis.

Altijd goud met gratis MaxCredible training bij aanschaf modular licentie(s).
Fostered by
Maxcredible Customer Credit Management