Next Level Academy opleiding GRATIS bij MaxCredible licenties.


Next Level Academy opleiding GRATIS bij MaxCredible licenties.

Nu bij aankoop van een Professional of 2 Modular licenties MaxCredible CCMS een eendaagse opleiding van Next Level Academy gratis ter waarde van gemiddeld 600 euro of de  5 daagse training: "Credit Manager in een week" ter waarde van 2495 euro.

Voor het volledige opleidings aanbod ga naar www.nlacademy.nl/trainingen

In het verleden al een Next Level Academy opleiding gevolgd?

Ook voor opleidingen gevolgd sinds 2010 krijgt u het aankoopbedrag terug bij aankoop van een licentie.


Algemene Voorwaarden

Actievoorwaarden actie: "Next Level Academy opleiding GRATIS bij MaxCredible licenties."

 • Bij aankoop van 1 MaxCredible Professional of 2 Modular licenties met een standaard 3 jaar contract heeft de klant recht op een 100% refund op een van de open trainingen van Next Level Academy.
 • De actie geldt voor de volgende opleidingen die in 2018 worden geboekt: •    Credit Manager in één Week
  •    Credit Policy: opstellen, beheren en communiceren
  •    Blockchain voor Credit Managers
  •    Kunstmatige Intelligentie op uw afdeling Credit Management
  •    Financiële analyse voor credit managers
  •    Excel voor debiteurenbeheerders
  •    Credit Risk Management en voorspellend vermogen
  •    Strategisch Credit Management
  •    LEAN Credit Management
  •    Credit Management en Basel IV
  •    Werkkapitaalbeheer voor credit managers
 • De actie loopt  tot 31-12-2018.
 • De opleiding mag later dan 2018 starten en de actie geldt met terugwerkende kracht ook voor vanaf 2010 gevolgde opleidingen.
 • De actie is geldig voor nieuwe en bestaande klanten van MaxCredible.
 • Elke klant kan 1 keer deelnemen aan de actie en een refund krijgen voor 1 persoon voor 1 training.
 • De actie gaat in op het moment dat de eerste maand betaling van het abonnement ontvangen is. 
 • De refund wordt door MaxCredible uitbetaald  op vertoon van het betalingsbewijs.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • Indien er een substantiële vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

Steek er boven uit met een VVCM opleiding. Nu 50% korting bij aankoop van een MaxCredible licentie.


Wat kan het VVCM Credit Management Opleidingspakket voor u betekenen?


Wilt u een stap vooruit in uw loopbaan? De VVCM biedt drie gerenommeerde en hoog gewaardeerde opleidingen op het gebied van credit management:

Certified Credit Practitioner® (mbo+)
Certified Credit Controller® (ho)
Certified Credit Manager® (hbo+)


De opleidingen leiden u door het vakgebied heen, zowel op operationeel, tactisch als op strategisch niveau. Alle drie zijn door het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) erkend.

Voor nadere info ga naar opleidingen.vvcm.nl

Steek er boven uit met een VVCM opleiding. Nu 50% korting bij aankoop van een MaxCredible licentie.
Fostered by
Maxcredible Customer Credit Management