Ook als je zelf niet aan Valentijn doet. Gratis inrichting bij aanschaf van een Maxcredible licentie


Ook als je zelf niet aan Valentijn doet. Gratis inrichting bij aanschaf van een Maxcredible licentie

Valentijns aanbieding: Gratis inrichting bij aanschaf van een Maxcredible licentie. 
Ook als je zelf niet aan Valentijn doet, toch een maand lang profiteren van dit aanbod. 

De inrichting bestaat uit het vertalen van het creditmanagementbeleid naar de dagelijkse operationele uitvoering ervan. 

 • Hoe worden klanten benaderd, 
 • hoe worden klachten die betaling in de weg staan opgelost, 
 • welke afdelingen worden betrokken bij de uitvoering van het Creditmanagement, 
 • welke afdelingen en processen veroorzaken disputen, 
 • welke rapportages heeft u nodig. 

Met behulp van de inrichtings wizard en de rapportages kunt u het systeem vervolgens zelf finetunen en aanpassen aan veranderende omstandigheden. 


Algemene Voorwaarden

Actievoorwaarden actie: 'Ook als je zelf niet aan Valentijn doet. Gratis inrichting bij aanschaf van een Maxcredible licentie'

 • 'Ook als je zelf niet aan Valentijn doet. Gratis inrichting bij aanschaf van een Maxcredible licentie' (hierna: de actie) wordt uitgeschreven door: MaxCredible B.V. kantoorhoudende aan de Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW te Amsterdam (hierna: MaxCredible).
 • Bij aankoop van nieuwe MaxCredible professional of enterprise licenties met een standaard 3 jaar contract voor 14 maart 2018, heeft de klant recht op een implementatie met een waarde van 1600,00 euro mits uitgevoerd binnen 3 maanden na startdatum facturatie en voor 1 juli 2018.
 • De actie loopt  tot 14 maart 2018.
 • De actie is geldig voor nieuwe en bestaande klanten van MaxCredible.
 • Een klant kan 1 keer deelnemen aan de actie.
 • De actie gaat in op het moment dat de eerste maand betaling van het abonnement ontvangen is.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Deze actie is geldig alleen in Nederland.
 • Aanbod is inclusief reiskosten.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • MaxCredible is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de actie vroegtijdig te beëindigen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, zonder in verband daarmee gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
 • Indien er een substantiële vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

Verbind CRM en Creditmanagement met MaxCredible. Nu elke 2e modular licentie gratis.


Alle betrokkenen worden betrokken in het proces om 50% sneller incasseren tegen 50% lagere kosten te realiseren.

De innovatieve MaxCredible software levert alle management disciplines de middelen om de order to cash cyclus significant te versnellen tegen aanzienlijk lagere operationele kosten.

MaxCredible stelt u instaat een groot deel van het Credit Management proces te automatiseren zonder grote investeringen of onderhoudskosten. U betaalt alleen een licentie fee per gebruiker. 

MaxCredible ondersteunt u bij het optimaliseren van uw cashflow terwijl ook de klanttevredenheid en de medewerkertevredenheid worden verhoogd.

Verbind CRM en Creditmanagement met MaxCredible. Nu elke 2e modular licentie gratis.
Fostered by
Maxcredible Customer Credit Management