Market Research Credit Management


Market Research Credit Management

Uit panel onderzoek blijkt dat er een positief verband bestaat tussen de mate waarin verkopers actief betrokken worden in het credit management proces en de gemiddelde betalingstermijn van de klanten.

Hoe meer verkopers worden betrokken in het credit management proces hoe beter klanten betalen. Maxcredible biedt verschillende mogelijkheden om de verkoopafdeling in het proces te betrekken, van passief tot zeer actief. 

Van melding van de lopende issues tot een eigen inlog op de klantkaart met registratiemogelijkheden van issues en oplossingen waarmee facturen uit en weer terug in het opvolgingsprofiel gezet kunnen worden.

Zowel klachten van als over klanten, zoals enerzijds late betaling vanwege late levering als anderzijds niet nakomen van betalingsafspraken,worden gecommuniceerd met de betrokken verkoper  met behulp van het MaxCredible "issuemanagement".

Van melding van de de lopende issues tot een eigen inlog op de klantkaart met registratiemogelijkheden van issues en oplossingen waarmee facturen uit en weer terug in het opvolgingsprofiel gezet kunnen worden. 

Verkoop neemt contact op met de klant om het probleem zelf op te lossen danwel het probleem te bespreken en de oplossing aan te bieden. Door gebruik te maken van dit reeds bestaand contact worden problemen die betaling in de weg staan meestal snel opgelost en structureel voorkomen in de toekomst.

Altijd goud met gratis MaxCredible training bij aanschaf modular licentie(s).


Ga voor de winst. Met MaxCredible win je altijd in de A finale. 

Door iedereen die disputen en factuurklachten op kan lossen toegang tot het issuemanagement te geven is de race al half gewonnen. Met de MaxCredible training voor modular gebruikers staat iedereen scherp aan de start en is succes verzekerd.

Koop nu modular licenties en krijg de training gratis.

Altijd goud met gratis MaxCredible training bij aanschaf modular licentie(s).
Fostered by
Maxcredible Customer Credit Management